>  Õppetöö  >  Praktika

Praktika

Kõikides bakalaureuseõppe päevastes õppekavades on kohustuslik sooritada praktika. Praktikandid õpivad tundma ettevõtte toimimist ja rakendavad õpitut praktikaorganisatsioonis. Praktikandid viivad läbi uuringu ja esitavad ettepanekud organisatsioonilise muutuse ellu kutsumiseks.

Praktika raportite kirjutamine toetab ka üliõpilase ettevalmistust lõputöö kirjutamiseks. Praktika on jaotatud kaheks.

Praktika I: Sissejuhatav  praktika organisatsiooni ning selle juhtimis- ja otsustusprotsesside tundma õppimine. Toimub esimese õppeaasta kevadel.

Praktika II: Valdkonnaspetsiifiliste probleemide lahendamine (nt turundus, müügi-, finants-, digitaliseerimise-, vm probleemi lahendamine). Toimub teise õppeaasta kevadel.

Praktikakoha valib üliõpilane ise lähtudes praktika eesmärkidest. Konkreetne praktika sisu ja korraldus on kirjeldatud Canvases vastava kursuse all.

 

Pikemaajalise vastava eriala töökogemusega üliõpilasel on võimalik taotleda praktika sooritamist läbi varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA).

Varasema töökogemuse omamisel on tudengitel võimalik ka kokkuleppel sooritada: hübriid-, rotatsiooni- või meeskonnapõhist praktikat.

EBSi tudengitel on võimalus sooritada praktika välismaal läbi Erasmus+ prorgammi. Lisainfot leiad siit.
Tutvu ka Higheredtalent portaali pakkumiste ja veebiseminaridega