>  Õppemaks ja stipendiumid

Õppemaks ja stipendiumid

2023/2024 õppeaasta õppemaksud on leitavad siit.


2022/2023 õppeaasta õppemaksud on järgnevad:

Bakalaureuseõpe

Rahvusvaheline ärijuhtimine

Sügissemester 2022Kevadsemester 2023
ÕppekavaAinepunkt €Semestri nominaalmaht EAPSemestri hind €Semestri nominaalmaht EAPSemestri hind €
BBAi2022110302805322992
BBAi2021110302640312728
BBAi2020110302640242112

Ettevõtlus ja ärijuhtimine

Sügissemester 2022Kevadsemester 2023
ÕppekavaAinepunkt €Semestri nominaalmaht EAPSemestri hind €Semestri nominaalmaht EAPSemestri hind €
BEBs2022110333085322992
BEBs2021110302640312728
BEBs2020110302640242112
BEBi2022110302805322992
BEBi2021110302640342992
BEBi2020110302640242112
BEBk2022100272295272295
BEBk202199272138272138
BEBk202099272138272138
BEBk201999151188

*BEBs – päevaõpe
*BEBk – sessioonõpe
*BEBi – ettevõtlus digitaalajastul

Magistriõpe

Äriinnovatsioon muutuvas majanduses MA

Sügissemester 2022Kevadsemester 2023
ÕppekavaAinepunkt €Semestri/ mooduli nominaalmaht EAPSemestri/ mooduli hind €Semestri/ mooduli nominaalmaht EAPSemestri/ mooduli hind €
MA120i2022
kohustuslikud õppemoodulid125323190283190

Kaheaastane MBA

Sügissemester 2022Kevadsemester 2023
ÕppekavaAinepunkt €Semestri/ mooduli nominaalmaht EAPSemestri/ mooduli hind €Semestri/ mooduli nominaalmaht EAPSemestri/ mooduli hind €
MBA2a2022
kohustuslikud õppemoodulid150324200283300
MBA2a2021
kohustuslikud õppemoodulid121111118
nanokraad (15 EAP)154303880151940

Üheaastane MBA

Sügissemester 2022Kevadsemester 2023
ÕppekavaAinepunkt €Semestri/ mooduli nominaalmaht EAPSemestri/ mooduli hind €Semestri/ mooduli nominaalmaht EAPSemestri/ mooduli hind €
MBA1a2022150324200283300
MBAe1a2022 (eesti keelne)110262492
Kevadsemester 2023Sügissemester 2023
ÕppekavaAinepunkt €Semestri/ mooduli nominaalmaht EAPSemestri/ mooduli hind €Semestri/ mooduli nominaalmaht EAPSemestri/ mooduli hind €
MBAe1a2023 (eesti keelne)150324200283300

Õppeteenuste hinnad kõikides bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavades, mis ei tulene ainepunkti hinnast:

  • VÕTA-taotluse läbivaatamise tasu – 50 €
  • VÕTA ülekandmistasu ühe ainepunkti eest – 50% vastava õppekava ainepunkti hinnast
  • Järeleksam, võõrkeele komplekseksam – 100 €
  • Magistritöö Tallinnas  – 1500 €
  • Magistritöö Helsingis – 2035 €
  • MBA õppereis – 1400 €

Lõputööde ja -eksamite eest tasumise kord

  • Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmisel läbikukkunutel tuleb tasuda 100% lõputöö tasust uuesti.
  • Bakalaureuse- ja magistriõppe lõpueksamil läbikukkunutel tuleb tasuda 100% lõpueksami tasust uuesti.